Útmutató  

Ez a teszt 12 kérdéskört tartalmaz, melyek mindegyikéhez 6 válaszlehetőség tartozik.

Minden válaszlehetőséghez párosíts egy értéket. Egy blokkon belül egy válaszlehetőséghez csak egy érték rendelhető, tehát mind a 6 értéknek szerepelnie kell egyszer.

6 – legfontosabb számomra/leginkább egyetértek vele

5 – nagyon fontos számomra/nagyon egyet értek vele

4 – fontos számomra/egyetértek vele

3 – részben fontos számomra/részben értek egyet vele

2 – kevéssé fontos számomra/kevéssé értek vele egyet

1 - legkevésbé fontos számomra/legkevésbé értek vele egyet

Nincs jó vagy rossz válasz. Kérjük, hogy minden kérdéskör mindegyik válaszlehetőségére adja meg válaszát!