Útmutató  

Ez a teszt 10 kérdéskört tartalmaz, melyek mindegyikéhez 4 válaszlehetőség tartozik

Minden válaszlehetőséghez párosíts egy értéket. Egy blokkon belül egy válaszlehetőséghez csak egy érték rendelhető, tehát mind a 4 értéknek szerepelnie kell egyszer.

4 - leginkább igaz rám

3 - igaz rám

2 - kicsit igaz rám

1 - legkevésbé igaz rám

Nincs jó vagy rossz válasz. Kérjük, hogy minden kérdéskör mindegyik válaszlehetőségére adja meg válaszát!