ÚTMUTATÓ

 

Ez a teszt 300 állítást tartalmaz

Döntse el, hogy az egyes állításokkal egyetért-e, illetve hogy önmagára
vonatkoztatva igaznak tartja-e, vagy hamisnak.

Ha egy állítással egyetért, akkor az állítás melletti válaszlehetőségek közül jelölje be az “Igen” értéket.
Ha egy állítással nem ért egyet, akkor az állítás melletti válaszlehetőségek közül jelölje be a “Nem” értéket.

Kettős vagy is-is választ ne adjon.

Kérjük, hogy minden állításra adja meg válaszát!